Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete

Välkommen till utbildningen -Häng med oss ut - Ledarutbildning för dig som möter personer med psykisk ohälsa i ditt arbete den 29-30 maj 2024

Om kursen

Utbildningen ger ledarkompetens att planera, organisera och genomföra friluftslivsbaserad verksamhet inom området psykisk ohälsa. Du har redan de kunskaper som krävs för att möta personer med psykisk ohälsa, vi bygger på med friluftsliv och naturbaserade insatser. Kursen innehåller metodkunskap om Häng med oss ut, personers behov av friluftsliv och rörelse, föreningskunskap om Friluftsfrämjandet, natur och miljö, friluftsteknik, friluftsutrustning och verksamhetsexempel.

Mål och Syfte

Utbildningen ger dig som personal, kunskap och trygghet att leda grupper genom Häng med oss ut metodiken. Du ges grundkunskaper som du kan använda och anpassa utifrån just din verksamhets förutsättningar och behov.

Kursen innehåller metodkunskap om Häng med oss ut, personers behov av friluftsliv och rörelse, föreningskunskap om Friluftsfrämjandet, natur och miljö, friluftsteknik, friluftsutrustning och verksamhetsexempel.

Kursinnehåll

Baserat på forskning kring naturens betydelse för hälsan, kamratstöd, meningsfull aktivitet och återhämtning använder vi friluftsaktiviteter för att hjälpa människor med psykisk ohälsa att prova på enkla friluftsaktiviteter som en del i deras återhämtningsresa.

 

Under utbildningen kommer ni att få med er:

• Redskap och kunskap för att leda grupper i naturen

• Föreningskunskap och värderingar inom Friluftsfrämjandet

• Naturen som återhämtning

• Verksamhetsförslag och egen träning i friluftsteknik.

Då vi är ute hela dagarna är det kläder efter väder som gäller. I utbildningen ingår lunch, förmiddagsfika och eftermiddagsfika. Meddela ev. alternativ kost. I utbildningskostnaden för deltagaren ingår kurslitteratur och medlemskap i Friluftsfrämjandet under ett år.

Innan utbildningen genomför deltagaren Friluftsfrämjandets interaktiva värdegrundsutbildning, länk tilldelas deltagaren ca. två veckor innan utbildningsstart.

Målgrupp

Behandlande personal, ledare eller pedagoger som möter personer med psykisk ohälsa eller personer som är i risk att utveckla psykisk ohälsa.

Kursledare

Charlotte Lindquist

Tid och plats

Onsdag den 29 maj 09.00-16.00

Torsdag den 30 maj 09.00-16.00

Alla kursdagar genomförs vid Öxnegården, Huskvarna

Kursavgift

Kursen kostar totalt 3 880 kronor inklusive moms per kursdeltagare. I priset ingår fika, lunch, kurslitteratur och ett års medlemskap hos Friluftsfrämjarna. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast onsdagen den 1 maj 2024 på Friluftsfrämjandet hemsida om du redan är medlem: https://www.friluftsframjandet.se/lat-aventyret-borja/hitta-aventyr/vildmarksaventyr/aventyrliga-familjen/hang-med-oss-ut---ledarutbildning-for-dig-som-moter-personer-med-psykisk-ohalsa-i-ditt-arbete2/.

Är du inte medlem anmäler du dig via mail till regionost@friluftsframjandet.se.

Ange namn, adress, personnummer (för att vi ska kunna skapa ett medlemskap), e-post adress och faktureringsuppgifter. Har du några frågor innan är du alltid välkommen att höra av dig på samma mailadress

 

Det är viktigt att du tar del av våra avbokningsregler. dvs Anmälan är bindande från sista anmälningsdag. Vid avbokning efter sista anmälningsdag debiteras hela avgiften. Vid sjukdom, med läkarintyg, tas en administrativ avgift om 500 kr ut, förutsatt att läkarintyget inkommit till utbildningsansvarig senast två veckor efter utbildningsstart.

Har du frågor?

Kontakta Charlotte Lindquist på e-post charlotte.lindqquist@friluftsfrämjandet.se