Lagen om offentlig upphandling - Grundutbildning

Välkommen till Grundkurs i LOU den 14-15 maj på Elite i Jönköping

Kursen vänder sig till dig som vill få en bra grundkunskap i LOU och bestämmelserna som gäller för offentlig upphandling.

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska få tillräckliga kunskaper för att förstå grundläggande bestämmelser i LOU, när upphandlingsverket ska tillämpas, och vilka grundprinciper som gäller för offentlig upphandling.

Utbildningen varvas med både föreläsningar och praktiska övningar, Under utbildningen får deltagarna exempel på genomförda upphandlingar samt aktuella rättsfall inom området. Efter kurs erbjuds deltagarna diplom.

Programinnehåll

Följande ämnen kommer att behandlas under kursen.. Fokus för kursen läggs på sista två rubrikerna nedan 

Introduktion till tillämplig lag (LOU/LUF/LUK)

 • Syftet med upphandlingslagstiftningen
 • LOU, LUF, LUK - vilka regler gäller?
 • Vilka ska följa LOU – Upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ
 • De grundläggande principerna för offentlig upphandling
 • Vad utmärker LOU/LUF och hur kan du på bästa sätt behärska och nyttja lagstiftningen?

Definitioner

 • Skillnaden mellan ramavtal och kontrakt
 • Skillnaden mellan underleverantör och företag vars kapacitet åberopas
 • Uteslutning, kvalificering och utvärdering

Hur beräknas kontraktets värde?

 • Tröskelvärden
 • Direktupphandling
 • Sociala- och särskilda tjänsters särställning i lagen

Upphandlingsförfarande och upphandlingsprocess 

 • Upphandlingsförfaranden och dess tillämpning och användning
 • Upphandlingsprocessens olika steg – så genomförs en upphandling från behov till avtalstecknande
 • Komplettering – en rättighet eller skyldighet? Vad får man förtydliga och komplettera?
 • Dialog före och under en upphandling
 • Tilldelningsbeslut och individuell rapport
 • Offentlighets- och sekretesslagens bestämmelse på upphandlingsprocessen
 • Implementering och avtalsuppföljning.

Upphandlingsdokument - vad innehåller det? Hur formuleras kraven i ditt underlag?

 • Uteslutningsgrunder och dess tillämpning.
 • Krav på leverantören och förutsättningar för hur krav ska ställas utifrån upphandlingslagstiftningen
 • Krav på upphandlingsföremålet – krav på vara/tjänst/byggentreprenad
 • Utvärdering, kriterier och tillämpliga utvärderingsmodeller
 • Hur uppnås balanserade kommersiella villkor?
 • Prisjustering index eller andra möjligheter. 

Utbildare

Ansvarig för utbildningen är Amar Al-Djaber som är upphandlingskonsult med femton års erfarenhet av arbete med genomförande av upphandlingar, utredningar och utbildningar inom offentlig upphandling.

Amar har tidigare arbetat på Upphandlingsstödet på Kammarkollegiet, agerat anbudsgivare och driver numera upphandlingskonsultföretaget Zian AB. Amar har en jur. kand. från Lunds universitet med inriktning mot offentlig upphandling och offentlig rätt.

Amar har varit föreläsare i kursen Diplomerad upphandlare som anordnats av Kommunal utveckling under tidigare år och även i år. Följande omdömen har våra kollegor lämnat i genomförda utvärderingar:

”Mycket bra. Han tog upp exempel från myndigheter och domar som var aktuella för ämnet och var väldigt engagerad vilket gör att kursen blir intressant och lärorik.”

”Otroligt engagerad och entusiastisk inför ämnet. Tog sig tid och svarade tålmodigt på alla frågor. Mycket bra!”

 

Tid och plats

Tisdagen den 14 maj 2024  kl 09.00-16.00

Onsdagen den 15 maj 2024 kl  09.00-16.00

Elite Hotel Jönköping. Samtliga dagar startar med frukostfika kl. 08.30. 

Målgrupp

Denna utbildning vänder sig främst till upphandlare, inköpare, projektledare, referensgruppsdeltagare eller person med ledande befattning utan att själv ansvar för genomförande av upphandlingar.
 

Avgift

Avgiften är 5 400 kr (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch samtliga kursdagar. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 15 april 2024.  Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

För mer information, kontakta

Ulrika Pohl  på telefon 072-519 45 02 eller e-post ulrika.pohl@rjl.se