Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start tisdagen den 16 april 2024 på Savoy Hotel!

Om kursen

Motiverande samtal (MI)- grundkurs

MI är ett förhållningssätt och en samarbetsinriktad samtalsmetod som hjälper människor att finna motivation till positiva förändringar och som ger goda förutsättningar att skapa trygghet och goda relationer i möten.

Kursens mål

Målet är att deltagarna ska få en medvetenhet om och förståelse för förhållningssättet i MI och få övning i praktisk tillämpning av samtalsteknik och strategier i MI. Målet är också att deltagarna, efter kursen, ska kunna ha en idé om hur kunskapen kan användas i olika sekvenser i vardagsarbetet.

Kursdagarnas innehåll

Under kursen varvas teori och praktik och den genomförs med varierad pedagogik. Kopplingen till deltagarnas arbetsvardag, och på vilket sätt MI kan komma till nytta i det praktiska arbetet, görs löpande under utbildningen. För godkänt kursresultat och kursintyg krävs närvaro samtliga dagar.

Kursplan

Dag 1 och 2:

  • MI-introduktion, bakgrund och teoretisk förankring. Tid ägnas åt förhållningssättet, processer i MI samt motivation och förändringsprat. Träning på kommunikationsfärdigheter och strategier i MI. Genomgång av träningsuppgift mellan dag 2 och 3.

Dag 3:

  • Repetition och fortsatt lärande med hjälp av träningsguppgift. Ytterligare träning på kommunikationsfärdigheter och fokus på att möta personer med ambivalens och att förebygga och hantera motstånd.

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal där det i arbetet är viktigt med att skapa goda relationer, gott samarbete och där motivationsarbete är en del av arbetet.

Kursledare

Dick Ullerteg- Dick är handledare, folkhälsovetare och leg. sjuksköterska.
Dick är MINT-certifierad MI-tränare och Medlem i Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) och har lång erfarenhet av att utbilda i MI i varierade sammanhang.

Tid och plats

Tisdag den 16 april  klockan 9.00–16.30

Onsdag den 17 april 2024 klockan 9.00–16.30

Onsdag den 15 maj  2024 klockan 9.00–16.30

Kursen hålls på Savoy Hotel i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

 

Kursavgift

Kursen kostar totalt 3700 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 15 mars 2024.. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Har du frågor?

För praktisk information kontakta Ulrika Pohl på e-post ulrika.pohl@rjl.se eller telefon 072-519 45 02

Har du har frågor gällande kursens innehåll, kontakta Dick Ullerteg på e-post, dick.ullerteg@telia.com.