TAKK digital grundkurs vt 24 - personal

Första tillfället av fem är 2024-03-18.

Kursen vänder sig till personal till barn, ungdomar eller vuxna med behov av TAKK och som har insatser via habiliteringscentrum. Tyvärr har vi för närvarande inte möjlighet att använda språktolk på grund av tekniska svårigheter.

Innehåll: Vi lär ut ett basförråd av TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) och hur de används i vardagen. Vi går igenom syftet med TAKK och hur TAKK stimulerar språk- och kommunikationsutvecklingen.

Tid och plats 

Klockan 14:00 - 16:00 följande datum:

  • 2024-03-18
  • 2024-03-25
  • 2024-04-15
  • 2024-04-29
  • 2024-05-13

Vi kommer att ses digitalt via Zoom. Möteslänk skickas ut senare.

Kostnad: Utbildningen kostar 1.000 kr/person.

Kursledare: Logopederna Sara Bäckegård och Kristina Fransson.

Anmälan: Anmälan senast 2024-02-26. Anmälan omfattar alla fem kurstillfällena. 

Begränsat antal platser. 

Välkommen!

Habiliteringscentrum