Akktiv-Komigång, föräldrautbildning Jönköping

Första tillfället av sju är 2024-03-05

Aktiviteten riktar sig till: Vårdnadshavare och anhöriga till barn i förskoleåldern (1-7år) med kommunikationssvårigheter.

Datum:

  • 2024-03-05 
  • 2024-03-12 
  • 2024-03-19 
  • 2024-03-26 
  • 2024-04-09 
  • 2024-04-16 
  • 2024-04-23 

Plats: Konferensrum Trädet, plan 2 habiliteringscentrum hus M4, Ryhov.

Tid: kl. 09:00-11:30

Sista anmälningsdag: 2024-02-09, anmälan omfattar samtliga tillfällen. Om bägge förlädrar ska delta, gör ni varsin anmälan så vi vet vilka som kommer.

Kursinnehåll: Information om kommunikation och kommunikationsutveckling samt lekens betydelse. Kunskapsförmedling om att stödja och stimulera ert barns kommunikationsutveckling.Uppgifter att arbeta med hemma och tillsammans i gruppen. Tillverka kommunikationsmaterial till ert barn.

I gruppen varvas föreläsningar och diskussioner, övningar och erfarenhetsutbyte. Ni får också en hemuppgift vid varje tillfälle.

Praktisk information: Om ni är två föräldrar i familjen är det bra om båda kan vara med i gruppen. Om inte bägge föräldrarna kan vara med vid samtliga tillfällen rekommenderar vi att en av er prioriterar att gå konsekvent eftersom grupptillfällena bygger på varandra.

Vid första träffen önskar vi att du/ni tar med ett foto på ditt/ert barn. Vi kommer göra en gemensam fototavla med barnen på.

Kursansvarig: Olivia Lundwall och Åse Nylander

Max antal deltagare: Åtta familjer.

Fika till självkostnadspris.

Längd: 2 h 30 min