Fortbildning för länets dietister

Dietister anställda i region, primärvård eller kommun inom Jönköpings län.

Fortbildning för dietister anställda inom Jönköpings län. Olika tema, statistik m.m. Förslag på innehåll välkomnas. Man kan även delta via länk.

Kursledare: Marie Lantz och Josefin Kilebrand


Tillfällen

   
   

Titel: Fortbildning för länets dietister
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-29 13:30
2024-05-29 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Björnen, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Marie Lantz
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2024-05-15
Status: Inställd