Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår

Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs 17 och 19 september 2024.

KursledareLisbeth Johansson

Föreläsare: Hans Lingfors, Lars Göran Persson och Lisbeth Johansson

Kostnad: för deltagare från Region Jönköpins län 400 kronor och för övriga deltagare 3300 kronor.

Förkunskapskrav: För att söka kursen ska du i enlighet med det nationella vårdprogrammet för ohälsosamma levnadsvanor- prevention och behandling ha minst 3 års högskole-/universitetsutbildning (eller motsvarande) inom hälso- och sjukvård. Distriktssköterska eller sjuksköterska, läkare, dietist, arbetsterapeut eller fysioterapeut. Du ska också ha genomgått regionens MI utbildning (minst de två första dagarna) före kursen.

Kursbeskrivning intern

 
Tillfällen

   
   

Titel: Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-17 08:30
2024-09-17 16:15
Ort: Jönköping
Plats: Visionen Qulturum (Hus B4) Jönköping
Ansvarig: Lisbeth Johansson
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2024-08-30
Titel: Riktade Hälsosamtal- Hälsokurvan praktisk prevention - Grundkurs - Digitalt Webbstöd ingår
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-19 08:00
2024-09-19 17:00
Ort: Jönköping
Plats: Digitalt
Ansvarig: Lisbeth Johansson
Lediga platser: 20
Sista anmälningsdag: 2024-08-30