Mucosit och periimplantit

Mucosit och periimplantit, hur tar vi oss an utmaningen med sjukdomar kring tandimplantat?

Välkommen till vår spännande och aktuella kurs om sjukdomar kring tandimplantat! Den odontologiska professionen står inför utmaningar som kräver kontinuerlig kompetensutveckling och uppdatering. Denna kurs syftar till att rusta tandhygienister och tandläkare med den senaste forskningen och de nyaste riktlinjerna för att bäst förbereda sig för problem och hantera dem effektivt.

Kursens Mål

Diagnostik: Kursen kommer att ge dig insikter i effektiva diagnostiska metoder för att identifiera infektioner runt tandimplantat i ett tidigt skede. Du kommer att lära dig att använda avancerad bildteknik och kliniska bedömningar för att säkerställa korrekt diagnos.

Prevalens: Vi kommer att undersöka den aktuella prevalensen av infektioner kring tandimplantat och hur detta kan påverka patientpopulationen.

Etiologi: Förstå de bakomliggande orsakerna till infektioner och hur de kan variera beroende på patientens specifika förhållanden och implantattyp.

Riskfaktorer och Riskbedömning: Du kommer att lära dig att bedöma och identifiera potentiella riskfaktorer för infektion samt hur du kan utvärdera patienters riskprofil individuellt.

Behandling – icke kirurgisk och kirurgisk: Vi kommer att granska och diskutera de senaste behandlingsstrategierna för att hantera infektioner kring tandimplantat, inklusive både icke-kirurgiska och kirurgiska ingrepp.

Stödbehandling och Uppföljning: En viktig del av kursen kommer att vara att förstå vikten av uppföljning och stödbehandling efter behandling. Vi kommer att diskutera hur du säkerställer långsiktig framgång och patientnöjdhet.

Patientfall: Genom att använda verkliga fall kommer du att få praktisk erfarenhet och lära dig att tillämpa dina kunskaper på verkliga situationer.

Vem gör vad?: Vi kommer att definiera rollerna för tandhygienister och tandläkare i hanteringen av infektioner kring tandimplantat och hur teamarbete kan förbättra resultatet.

Nationella riktlinjer: Kursen kommer att fokusera på de senaste nationella riktlinjerna och råd för att säkerställa att du håller dig i linje med de bästa praxis.


Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandläkare och tandhygienister

Antal deltagare

30st varav 12st är till Region Jönköpings län, 10st till Region Östergötland och 10st till Region Kalmar län

Omfattning

1 heldag med föreläsningar

Kursavgift

3650kr inkl moms för interna deltagare
6500kr inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagare själva.

Kursansvarig

Shariel Sayardoust, övertandläkare, parodontologi. Docent. Folktandvården Östergötland

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
utbildning.folktandvarden@rjl.se