Journal club (digital)

Seminarium där vetenskapliga artiklar diskuteras och förmågan till kritiskt tänkande tränas.

Målgrupp

Doktorander i Region Jönköpings län

Om seminariet

Målsättningen med Journal club är att erbjuda en vetenskaplig miljö för diskussion av vetenskapliga artiklar och öva förmågan till kritisk tänkande.

Journal club erbjuder 1,5 högskolepoäng för doktorander som närvarar på minst 10 seminarier och man får även ansvaret att hålla i presentation av en artikel för gruppen.

Journal club har ett samarbetsrum, en digital arbetsyta för artiklar och övrig dokumentation:

Ansvarig

Roland E Andersson, överläkare, docent
Futurum, Region Jönköpings län
Gästprofessor vid BKV, Linköpings universitet

Tillfällen

   
   

Titel: Journal club
Startdatum:
Slutdatum:
2024-06-03 16:00
2024-06-03 17:00
Ort: Annan
Plats: Digitalt via Zoom
Ansvarig: Anneli Ohlsson
Lediga platser: 12
Sista anmälningsdag: 2024-06-03