Ledning och ledarskap för patientsäkerhet

Varför vill vi göra detta?

Hälso- och sjukvård finner alltfler områden där de reaktiva angreppssätten är otillräckliga och efterfrågan på proaktivitet ökar. För något decennium sedan bedrevs klinisk verksamhet för patienten, idag betonar vi vikten att göra det med patienten och snart befinner vi oss i en serviceverksamhet där mycket förväntas att göras av patienten. Kunskap om patientsäkerhet är i utveckling, de arbetssätt vi tidigare litat på är inte längre tillräckliga. Samtidigt är vi utmanade av frågor om vårdens enorma utvecklingspotential och samtidig brist på resurser av olika slag. I denna utveckling gäller det att inte ”tumma” på patientsäkerheten. 

 

Vilka kan deltaga?
Det är lämpligt att man deltar som en grupp som är i ledning och har ansvar för en verksamhet, till exempel verksamhetschef med några nära medarbetare ur en ledningsgrupp, 3-4 personer tror vi är lagom.


Arbetssätt
Programmet innehåller sex lärtillfällen under perioden 5 december 2023 – 11 september 2024, fyra är heldagsträffar på Hotell Högland i Nässjö, två är digitala halvdagar. Lärtillfällena innehåller teoretisk kunskap och ger möjlighet till diskussioner om och övning i: patientsäkerhetsarbetets historia och framväxt, nationell handlingsplan för patientsäkerhet, komplexa system, riskhantering i komplexa system, patientsäkerhetskultur, psykologisk trygghet, ledarskap för utveckling, patienten som medskapare av patientsäkerhet. Utbildningens teorier och angreppssätt förutsätter att man anpassar till den verklighet och vardag man befinner sig i.

 

Vad kan ni förvänta er?

Programmet genomförs i en lärmiljö som bygger på gemensamt lärande mellan deltagande grupper från olika verksamheter och aktiv medverkan vid både fysiska och digitala seminarier. Träffarna kommer att ge tillfälle att reflektera över, diskutera och ställa frågor kring olika aspekter av aktuella teman i kursen och kursdeltagarnas egna arbeten. Programmets lärare är nationellt och internationellt kända kompetenser i området.

 

Antal platser:
Det är ett begränsat antal deltagare enligt modellen nedan;
4 verksamheter/Region med 3-4 deltagare/verksamhet.

 

Avgift: 2000 kr/person. Lunch och fika ingår.

 

Kursanvsariga:
Berit Axelsson, Göran Henriks, Joanna Mellqvist och Axel Ros.

 

Frågor:
Vid frågor angående kursen kan du vända dig till Berit Axelsson, Utvecklingsledare
Mejl: berit.axelsson@rjl.se

Vid praktiska frågor kan du vända dig till Marina Hedin, Utvecklingskoordinator
Mejl: marina.hedin@rjl.se
​Tfn: 0705678894

 
Tillfällen

   
   

Titel: Ledning och ledarskap för patientsäkerhet, tillf.5
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-30 09:00
2024-05-30 16:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Ansvarig: Berit Axelsson
Sista anmälningsdag: 2023-09-29
Status: Anmälningstiden har gått ut.
Titel: Ledning och ledarskap för patientsäkerhet, tillf.6
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-11 09:00
2024-09-11 16:00
Plats: Hotell Högland, Nässjö
Ansvarig: Berit Axelsson
Sista anmälningsdag: 2023-09-29
Status: Anmälningstiden har gått ut.