AT-Existentiell hälsa, Palliativ medicin och Barns utsatthet

Existentiell hälsa - Birgitta Ekeberg, Thomas Sjöberg
Existentiell hälsa handlar om vår inre motståndskraft för livets prövningar och svårigheter. Vårt sätt att tänka om livet påverkar den fysiska och psykiska hälsan.

Palliativ vård - Altheia Gabor och Monica Pescaru specialistläkare i Värnamo.
Palliativ vård är hälso-och sjukvård i syfte att lindra lidande och främja livskvaliteten för patienter med progressiv, obotlig sjukdom eller skada och som innebär beaktande av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov samt organiserat stöd till närstående.

Barns utsatthet - Barnskyddsteamet
Att möta barn som far illa eller riskerar att fara illa är något som alla kan vara med om i sitt arbete.
Skyldighet att uppmärksamma och skydda barn från våld och övergrepp gäller alla medarbetare i Region Jönköpings län.


Tillfällen

   
   

Titel: Existentiell hälsa, Palliativ med, Barns utsatthet
Startdatum:
Slutdatum:
2025-12-02 09:00
2025-12-02 16:30
Ort: Värnamo
Plats: Aulan, Värnamo sjukhus, huvudentrén pl 3
Ansvarig: Marina Möller
Lediga platser: 25
Sista anmälningsdag: 2025-11-03