ESTHER förbättringscoachutbildning 2023-2024

Vill du vara med och bidra till bättre vård och omsorg för Esther?

ESTHER är ett samarbete mellan kommuner, vårdcentraler och sjukhus. Tillsammans med Esther arbetar vi för att göra Esthers dag så bra som möjligt. I ESTHER finns patienter, brukare samt ESTHER-förbättringscoacher som ett naturligt stöd i ständiga förbättringar. Vad är bäst för Esther? är kärnfrågan för att utveckla personcentrerad vård. Följdfrågorna därefter blir ”Vilka behöver då samverka?” och ”Vilka förbättringar behöver göras?”
Tillfällen

   
   

Titel: Tillfälle 6
Startdatum:
Slutdatum:
2024-05-30 09:30
2024-05-30 15:00
Ort: Jönköping
Plats: Qulturum Hs B4, Ryhov, Jönköping
Ansvarig: Marina Hedin
Lediga platser: 1
Sista anmälningsdag: 2023-09-15
Status: Anmälningstiden har gått ut.