Välkommen till Lärande nätverk - Bästa platsen att åldras på

BAKGRUND
På uppdrag att Strategigrupp äldre startas nu ett länsgemensamt utvecklingsarbete som utgår från lokala behov, möjligheter och utmaningar, Bästa platsen att åldras på.

SYFTE
Systematiska förbättringar ska leda till nya och förbättrade arbetssätt, gemensamt lärande och spridning av kunskap med målet att Jönköpings län blir bästa platsen att åldras på.

LÄRANDE NÄTVERK ÄR
En grupp människor som delar ett gemensamt syfte, och som samlas för att uppnå gemensamma målsättningar.
En mötesplats för erfarenhetsutbyte, samverkan, lärande och inspiration mellan teamen och med seniorer.
Inspiration nationellt och internationellt.

FÖRBÄTTRINGSARBETE
Lokalt förbättringsarbete görs av team inom olika förbättringsområden och får stöd av coacher.
Beprövade förbättringsmetoder används.
Arbetet följs av utvalda indikatorer och mätetal.
Koncept skapas och sprids

 

Välkomna!

För frågor gällande innehåll och upplägg: 

Gunnel Baazius (Kommunal utveckling) gunnel.baazius@rjl.se
Ulrika Stefansson (Folkhälsa och sjukvård) ulrika.stefansson@rjl.se
Joakim Edvinsson (Medicinsk vård) joakim.edvinsson@rjl.se
Eva Timén (Folkhälsa och sjukvård, sektion Folkhälsa) eva.timen@rjl.se
Susanne Lundblad (Qulturum) susanne.lundblad@rjl.se
Helena Blom Håkansson (Kommunal utveckling) helena.blom.hakansson@rjl.se

Administrativa frågor: ulrika.nord.danielsson@rjl.se