S-HLR Sepsis + Scenario

Utbildning för läkare och avdelningspersonal.

Längd: 2 h