Nätverksträff styrgrupp Hälsocenter

Styrgruppen för Hälsocenter Jönköpings län träffas på Qulturum den 12 maj. 

Plats: Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, 553 05 Jönköping

08:30-09:00  Drop in med kaffe och frukt

09.00 Välkommen samt information från den regionala styrgruppen - Annette Frisk sektionschef Folkhälsa Region Jönköpings län, Rasmus Ax teamsammordnare fritid Kommunal utveckling, Jonas Almgren sektionschef FS Region Jönköpings län, Johan Arvidsson fritidschef Värnamo kommun.

10:00 FIKA

10:20 Berättelser från lokala team

11:20 Walk and talk i tvärkommunala grupper – Slingan 

12:00 LUNCH 

12:50 Erfarenhetsutbyte utifrån aktuella frågeställningar

13:50 Reflektioner från gruppdialoger

14:10 FIKA

14:30 Nationell inspiration

14:55 -15:00  Avslutning

AGENDA FÖR DAGEN