Mötesplats Lekotek våren 2024

Mötesplats för barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00, 19/1, 2/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4, 24/5

Målgrupp

Barn i förskoleåldern/barn i motsvarande utvecklingsålder, som har kontakt med habiliteringscentrum, tillsammans med barnens vårdnadshavare. 

Du som förälder ansvarar själv för ditt barn. Tänk på varandra och kom fria från infektioner. 

Syfte och innehåll

Syftet med träffarna är att ge er möjlighet att knyta kontakter, hämta kunskap, utbyta erfarenheter och stimulera barnets lek, lust och lärande. Vi skapar mötesplatsen tillsammans med er. Vi har samling, lekstund och enklare fika. 

Tider

Vi träffas fredagar kl. 10:00-12:00
19/1, 2/2, 1/3, 15/3, 12/4, 26/4, 24/5

Plats

Aktivitetshuset entréplan, Habiliteringscentrum, Hus M4, Länssjukhuset Ryhov.

Medverkande 

Specialpedagogerna
Christin Bjursell 010-242 43 77
Cicci Brandt 010-242 43 34
Lena Junhammar 010-242 43 71

Anmälan

Ingen föranmälan behövs.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Parkering

Kom i god tid då det är ont om parkeringsplatser

 

VÄLKOMMEN!