Utbildning för nya barnrättsombud 2023

Denna utbildning riktar sig främst till barnrättsombud och chefer som inte deltagit i utbildningen tidigare. Även du som deltagit för många år sedan och vill friska upp dina kunskaper är välkommen. 

Välkommen till en utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter. Utbildare är Susann Swärd med mångårig erfarenhet av arbete med mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Under dagen kommer du även att få kunskap om vad det innebär att vara barnrättsombud samt om vårt barnskyddsteam i regionen.

Vi träffas på Ryhovs Herrgård i Jönköping. Länk till karta. Fika för- och eftermiddag samt lunch ingår. Uppge om du behöver specialkost. 

Frågor om utbildning: veronica.ottosson@rjl.se

Frågor om anmälan och övriga administrativa frågor: pirjo.vaataja@rjl.se

Välkomna!