Strama – Vårens Stramaträff

Välkommen på vårens stramaträff!

Träffarna kommer ske vid tre tillfällen, ett på varje sjukhus, delta gärna fysiskt men zoom-länk finns om föreslaget datum inte fungerar.

Detta riktar sig till alla som är involverade i Stramaarbete och arbetet med Antibiotikasmart på er klinik. Till exempel verksamhetsutvecklare, vårdutvecklare, teamsjuksköterskor, Strama-kontaktläkare, biträdande verksamhetschefer m.fl.

Eftermiddagen kommer bjuda på

  • Information från Strama och Vårdhygien
  • Avstämning hur det går med ert arbete på klinikerna
  • Erfarenhetsdelning mellan klinikerna
  • Reflektioner och diskussioner hur klinikerna kan arbeta vidare med projektet Antibiotikasmart

För frågor om innehåll kontakta carl.fridolfsson@rjl.se

Välkommen!
Cecilia Magnusson & Carl Fridolfsson