Nätverksträff Coach More to life samtalscafé

Vi träffas för att utbyta erfarenheter, framgångar och utmaningar. 

Förmiddagen kommer att innehålla ett pass med kunskapspåfyllnad utifrån Agenda 2030 - Mål 3: God hälsa och välbefinnande samt mänskliga rättigheter.

Efter lunch kommer gästföreläsare Cajsa Tengblad som  beskriver sig själv och sitt arbete så här:
”När du bokar en föreläsning eller ett samtal med mig, läser någon av de böcker jag skrivit eller lyssnar på min egenkomponerade musik, kommer du att märka att som en röd tråd genom allt löper min passion för varje människas egenvärde, behovet av självomsorg, lusten att dela med mig av de redskap jag skaffat mig under livsresan, öppenheten att möta människor och nyfiket lära mig mer.”

Att fundera på till nätverksträffen:

  • Vad har varit svårt
  • Vad har varit bra
  • Ett guldkorn
  • Andra upplevelser runt materialet

 

Dagen är kostnadsfri, inkl. lunch och fika.

Vill du ge input på innehållet för dagen maila oss.

Välkomna!

Ida-Klara Johansson och Håkan Karlsson
ida-klara.johansson@rjl.se,
hakan.karlsson@rjl.se
Folkhälsa- sjukvård Region Jönköpings län