Vardagsliv, infektioner och alkohol

Träffen vänder sig till dig som har barn i åldern 7-12 månader  och tillhör familjecentralen Väster

Under träffen får du som förälder möjlighet att reflektera kring alkohol, vilket plats alkoholen har i ditt liv samt om och i så fall hur alkoholen påverkar barnet och familjen.

Det ges även tillfälle att diskutera hur infektioner påverkar vardagen, hur man kan förhålla sig till de vanligaste infektionerna och när det finns behov att söka vård.

Ingen anmmälan behövs. Träffarna är klockan 13:30-14:30 i öppna förskolans lokaler på plan 0

Datum:

  • 27 februari
  • 16 april
  • 14 maj