Utvecklingsdag fokusgrupp Kompetens- och referensgrupper

Att arbeta tillsammans är framgång…
…och hur vill vi arbeta tillsammans inom Vårdcentralerna Bra Liv.

Hur jobbar man egentligen tillsammans på bästa sätt?
Vi är olika yrkesprofessioner med olika kompetenser. Att arbeta tillsammans kan vara både en glädje och en utmaning. Det är, precis som så många andra saker, någonting som man kan träna och bli bättre på/utveckla. Tillsammans kan vi påverka hur det blir.

Välkommen till en utvecklingsdag där vi får tillfälle att samtala och formulera hur en gemensam övergripande uppdragsbeskrivning och kompetensplan ska se ut för våra yrkesprofessioner inom Vårdcentralerna Bra Liv.

Agenda:

08.30 Välkommen och introduktion av dagens uppgift: Hur ser det ut idag och vad vill vi uppnå.
08.50 Att arbeta tillsammans är framgång – vilka goda exempel ser vi idag? 
09.30 Fika
10.00 Att arbeta tillsammans är framgång - exempel och idéer från din yrkesprofession
11.00 Gemensam redovisning
12.00 Lunch (med promenad)
13.15 Att arbeta tillsammans är framgång - kompetensplan som stödjer det interprofessionella lärandet
14.30 Fika
15.00 Vår gemensamma kompetensplan - det är så här vi vill arbeta tillsammans inom Vårdcentralerna Bra Liv
16.00 Avslutning