Etikföreläsning under lunchen

Etikrådet hälsar er alla välkomna till lunchföreläsning. Medarbetare som arbetar med specialiserad palliativ vård, SSIH, berättar om sin verksamhet och vilka etiska dilemman som man kan ställas inför. SSIH är en länsövergripande enhet i Region Jönköpings län som vänder sig till  patienter med palliativt vårdbehov oavsett diagnos och ålder. Patienterna vårdas i hemmet, på särskilt boende eller korttidsboende.

 

Etikrådet bjuder in till korta samlingar på lunchtid då vi serverar en lunchbaguette och dryck, samtidigt som du kan lyssna till en intressant föreläsning.Föreläsningen startar strax efter kl 12.00 och pågår ca tre kvart.

Målgrupp

Föreläsningen är till för alla medarbetare och förtroendvalda i Region Jönköpings län.  

Samma program i aulan på länets tre sjukhus, kl 12.10 – 12.55

  • Onsdagen den 5 april  Värnamo sjukhus
  • Tisdagen den 18 april  Höglandssjukhuset Eksjö
  • Tisdagen den 25 april  Länssjukhuset Ryhov