FAKTA digitala föreläsningar VT2023

Föreläsningarna vänder sig till personal på vårdcentralen och under rubriken målgrupp står föreslagen målgrupp för aktuell föreläsning, men övriga är också välkomna att delta efter intresse. Föreläsningarna är ca 20 min långa och avslutas med 10 min frågestund.

Datum och teman:

3 februari 08.00 - 8.30
Organiserad Prostatacancertestning (OPT)
Innehåll:
I april 2023 startar Region Jönköpings län ett pilotprojekt där 50-åriga män, födda 1973, kommer att erbjudas PSA-testning. Erbjudande och provsvar sänds till männen digitalt via 1177. Vårdcentralerna kan komma att kontaktas av patienter och det är därför bra att ha kännedom om projektet. Information kommer att ligga på Faktasidan då projektet drar igång.
Målgrupp:
Föreläsningen vänder sig i huvudsak till läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och labpersonal på vårdcentralerna.
Föreläsare:
Charlotte Carlsson, utvecklingsledare Qulturum, projektledare OPT

3 mars 08.00 - 8.30
Hjärntrötthet
Innehåll:
Hur yttrar sig hjärntrötthet, hur vanligt det är och hur kan man rehabilitera dessa patienter?
Målgrupp:
Föreläsningen vänder sig till i huvudsak till läkare, psykosociala team, fysioterapeuter och sjuksköterskor på vårdcentralen som möter patienter med hjärntrötthet
Föreläsare:
Lovisa Hellgren, neuropsykolog, Rehabiliteringsmedicinska kliniken Ryhov

5 maj 08.00 - 8.30
Beroendeframkallande läkemedel – när patient och förskrivare tycker olika
Innehåll:
Tips och tankar kring hur man kan bemöta patienter med starka önskemål om beroendeframkallande läkemedel, men där man som förskrivare gör en annan bedömning, samt i de situationer man önskar trappa ut beroendeframkallande läkemedel.
Deltagarna får gärna maila föreläsaren Per Lexner per.lexner@rjl.se och berätta om deras tankar eller problem inför föreläsningen. Vilka preparat och vilken typ av patienter upplever man sig ha mest problem med/är svåra?
Målgrupp:
Föreläsningen vänder sig i huvudsak till läkare och andra professioner som kan hamna i diskussioner med patienter kring beroendeframkallande läkemedel
Föreläsare:
Distriktsläkare Per Lexner, Bra Liv Sävsjö Vårdcentral

2 juni 08.00 - 8.40 (obs tiden!)
Förskrivning av opioider i region Jönköpings län
Innehåll:
Hur ser förskrivningen av opioider inom primärvården ut i vår region? Hur arbetar regionen med dessa frågor? Vad har läkemedelsdialogerna kring förskrivningen som erbjudits vårdcentralerna resulterat i? Bra Liv Gränna Vårdcentral, som har som förbättringsarbete att minska opioidförskrivningen delar med sig av sina erfarenheter kring detta under denna föreläsning.
Målgrupp:
Föreläsningen vänder sig i huvudsak till läkare och verksamhetschefer
Föreläsare:
Mårten Lindström, ordförande Läkemedelskommittén region Jönköping
Valentina Moldovan, verksamhetschef och distriktsläkare, Bra Liv Gränna Vårdcentral

Programansvarig
Karin Karlsson, Fakta koordinator, distriktsläkare, Hälsans VC

Ekonomi och anmälan
Utbildningen är kostnadsfri.

Upplysningar
Karin Karlsson (kursinnehåll): karin.a.karlsson@rjl.se
Egle Kaack (administration): egle.kaack@rjl.se 

Välkommen! Karin Karlsson, Faktakoordinator