Grundkurs för socialsekreterare inom familjehemsvården

Den här kursen avser att ge en grund i arbetet med familjehemsvård med start 23 maj.

Denna kurs riktar sig till dem som är relativt nya socialsekreterare inom familjehemsvården, både familjehemssekreterare och barnens socialsekreterare. Den här kursen avser att ge en grund i arbetet med familjehemsvård. Innehållet har tagits fram av en arbetsgrupp inom länets familjehemsnätverk. Chefsnätverket har informerats under arbetets gång.

Lärandemål

Kursens mål är att deltagarna får ökad kunskap om vad arbetet med familjehemsvård innebär, olika handläggningssteg samt en förståelse för hur socialsekreterare kan påverka så att vården om barnen blir trygg. Målet är också att handläggaren ska känna en större säkerhet i arbetet.

Kursupplägg

Kursen består av fyra tillfällen, två heldagar och två halvdagar. Den sträcker sig över två terminer.

Kursintyg utfärdas vid kursens slut.

Kursplan

Dag 1:

 • Introduktion
 • Placeringsformer
 • Utreda familjehem
 • Dokumentation i familjehemmets akt

Dag 2:

 • Formellt och inledande ställningstagande, bl.a. vårdplan, genomförandeplan, placeringsinformation
 • Barnet, familjehemmet och biologiska familjen, bl.a. stöd till placerade barns föräldrar, umgänge, det tredelade föräldraskapet

Dag 3:

 • Hjälp till familjehemmet, bl.a. utbildning, stöd, handledning
 • Samverkan med andra runt barnet

Dag 4:

 • Handläggning under pågående vård, bl.a. övervägande, omprövning
 • Att avsluta en placering, bl.a. hemtagningsbegäran, sammanbrott, vårdnadsöverflyttning, flyttningsförbud

Kursledare

I kursen deltar flera personer med lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsvård. Kursansvarig är Camilla Lilja, FoU-ledare på Kommunal utveckling.

Tid och plats

 • Tisdag 23 maj, kl 9.00-12.00 på Hotel Savoy i Jönköping
 • Torsdag 8 juni, kl 9:00-16:00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping
 • Måndag 18 september, kl 9:00-16:00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping
 • Torsdag 19 oktober, kl 9:00-12:00 på Elite Stora Hotellet i Jönköping

 

Målgrupp

Kursen riktar sig till relativt nya socialsekreterare inom familjehemsvården, både familjehemssekreterare och barnens socialsekreterare.

Avgift

Kursen kostar totalt 1 900 kr exkl moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kursavgiften faktureras efter avslutad kurs. Avanmälan efter sista anmälningsdagen debiteras fullt pris.

Antal

Kursen får ha max 20 deltagare, men minst 18 för att genomföras.  

Anmälan

Anmälan senast den 2 maj. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum har gått ut. Bekräftelse skickas via e-post vid anmälan.

Information

För övriga frågor, kontakta:
Camilla Lilja, FoU-ledare 072-230 33 07, camilla.a.lilja@rjl.se

För frågor gällande anmälan, kontakta:
Fredrik Bernhardtz Sinkkonen, Utbildningssamordnare 072-519 45 02, fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se