Motiverande samtal – MI (tredagars grund)

Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal (MI) med start torsdagen den 23 mars 2023 på Hotell Savoy i Jönköping.

Om kursen

Motiverande samtal (MI) är en förändringsinriktad, individcentrerad och samtidigt styrande samtalsstil för samtal om livsstilsförändring som utvecklats av forskarna Miller och Rollnick.

Syftet är att öka individens inre motivation till beteendeförändring genom att utforska individens egen syn på sin problematik.

Grunden är att lära sig lyssna reflektivt, bedöma motivation samt lära sig tekniker för att stimulera individens tankar till förändring och förstärka det som leder i en positiv riktning. En lär sig även att förebygga och hantera motstånd.

MI används också neutralt, det vill säga i alla samtal där syftet är kontakt, att bygga allians eller att förmedla empati.

MI används idag på många olika arenor, till exempel hälso- och sjukvården, friskvården, beroendevården, skolan, socialtjänsten och kriminalvården.

Upplägg

Utbildningen varvar teori, övningar och demonstrationer och utgår från problemområden som är aktuella för deltagarna. Varje teorimoment följs av övningar och rollspel för bästa möjliga inlärning.

Oavsett om vi talar om ett kort, ett långt eller en serie samtal är första steget i ett MI-samtal alltid den Engagerande processen. Även i utbildningen börjar vi här för att deltagarna ska känna sig trygga med varandra i olika gruppkonstellationer och därmed vara maximalt mottagliga för samarbete och inlärning.

Syftet med utbildningen är att du, som deltagare ska utvecklas som samtalsledare och i din roll som vägledare och få en modell att följa i egna samtal om livsstilsförändringar eller andra förändringar där individen har tydliga valmöjligheter.

Under hela grundutbildningens får du möjlighet att reflektera över dig själv och ditt förhållningssätt. Tillsammans med färdighetsträningen och övriga delar av utbildningen förbereds du successivt för att efter avslutad kurs direkt kunna applicera metoden i det dagliga arbetet.

Grundutbildningen, på 3 dagar, fördelas på 2 + 1 dagar med ett uppehåll mellan dag 2 och 3. Under uppehållet får du möjlighet att praktisera metoden för att sedan befästa och utveckla dina kunskaper ytterligare vid det avslutande kurstillfället.

Intyg utfärdas efter dag 3.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina möjligheter att motivera deltagare/klienter/patienter som befinner sig i ambivalens, en problematisk livssituation eller problematiska beteenden för att göra positiva förändringar.

Kursledare

Eva Hydén är utbildare inom MI, konflikthantering och ledarskapshandledning samt medlem i MINT.

Tid och plats

Torsdag den 23 mars 2023 klockan 9.00–16.00

Fredag den 24 mars 2023 klockan 9.00–16.00

Fredag den 14 april 2023 klockan 9.00–16.00

 

Kursen hålls på Hotell Savoy i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

Kursavgift

Kursen kostar totalt 3800 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast onsdag den 1 mars. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda och för detta tillfälle krävs det att alla platser fylls, därmed 20 kursdeltagare.

Har du frågor?

Kontakta Fredrik Bernhardtz Sinkkonen på e-post fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se eller telefon 072-519 45 02.