WidgitGo - workshop Jönköping

Kursen riktar sig till föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

Tid och plats
2023-05-03 kl 09.00-11.30.
Habiliteringscentrum i Jönköping, hus M4, Ryhov.
 

Innehåll
En workshop i appen Widgit Go. Vi går igenom appens olika funktioner och ni får lära er att skapa upplägg för kommunikation. Teori varvas med praktik. Det finns utrymme att jobba vidare med dina individuella upplägg och få hjälp och stöd av logopederna på plats.

Målet med workshopen är att du ska kunna utveckla kommunikationsstödet genom att själv skapa nya upplägg i appen WidgitGo. Du kommer även få tips om hur du kan strukturera och utforma dina kommunikations­upplägg.
Vi anpassar nivån till dig som deltagare.

OBS! Ta med er surfplattan med WidgitGo till kursen.

Målgrupp
Föräldrar/anhöriga till barn, ungdomar eller vuxna med funktionsnedsättning som fått WidgitGo förskrivet som kommunikationshjälpmedel samt personal som fått inbjudan till denna kurs.

Anmälan
Anmäl dig senast 19 april. Begränsat antal platser, anmäl i god tid. Om fler än en person kring ett barn/ungdom/vuxen anmäler sig görs en anmälan per person. Du som anhörig kan bjuda med max två personer från förskola/skola/sysselsättning/boende.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri för samtliga. Fika serveras till självkostnadspris 50 kr.

Kontaktperson
Logoped Kristina Fransson, tfn 010-244 79 25.
                              

VÄLKOMMEN!