Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region! Våren 2023

Välkommen att anmäla ett team av läkare, sjuksköterska och undersköterska denna teamutbildning inom palliativ vård  för hemsjukvår inom särskilt boende eller ordinärt boende.

Verksamhetschef på vårdcentral och chef för HS samråder inför att utse och anmäla ett team till denna utbildningAnmäl dig endast till en av webbinarieomgångarna. Antingen till kursstart v 16 eller till kurstart v 20. Försäkra dig om att ditt team anmäler sig till samma omgång!

  • Digital och kostnadsfri utbildning.
  • Den bygger på en webbinarie  med 3 stycken tillfällen som är 1,5 h per gång + en förebredelsetid på 1 h inför varje webbinarie. 

Teamutbildning Palliativ vård - kommun och region!

Förbättra teamets kunskap, kompetens och färdigheter inom teambaserad allmän palliativ vård.

Vi ser gärna att din vårdcentral och HS-team är med och deltar i en team-baserad utbildningssatsning kring allmän palliativ vård på särskilt och ordinärt boende.

Kursdagar

Vi fortsätter med 2 kursomgångar under våren 2023.

Dessa datum är:

Omgång 1:
18/4, 25/4, 2/5 kl 13.00- 15.45
(13.00-14.15  genomför teamet det digitala förberedelsearbetet)

Omgång 2:
16/5, 23/5, 30/5 kl 13.00- 15.45 (13.00-14.15  genomför teamet det digitala förberedelsearbetet)

För att förbättra förutsättningarna att det blir lagom stora team planerar vi ändra anmälningsförfarandet. Vi vill att man är 1 läkare, 2 sjuksköterskor och 1 undersköterska per team. Sjuksköterska kan arbeta i SÄBO eller i ordinärt boende. Undersköterska kan lämpligen arbeta på SÄBO. Man behöver vara med alla 3 gångerna men skulle man vara sjuk en av gångerna så fungerar upplägget ändå.

Framgångsfaktor
Utmaningen men också framgången i detta är att få till ett lokalt team som anmäler sig tillsammans. Det innebär att du som chef på VC och kommunal HS behöver samverka. Har du medarbetare som du tycker är lämpliga för detta så behöver du tala ihop dig med din chefskollega i HS eller VC och utse 4 namn (1 läk, 2 ssk och 1 usk). Det går bra att anmäla flera team men det fungerar inte att det blir t ex ingen läkare eller för många ssk eller usk. Om du som vårdcentral arbetar mot flera HS-team så väljer du ett av teamen.

Anmälan

Du som chef (antingen HS-chef eller VC-chef) meddelar namn, yrkesroll och aktuell mail-adress till medarbetarna i ditt team (dvs både kommunalt och region-anställda) samt vilken omgång som teamet önskar delta. Skicka detta till: Studierektorsorganisationen.futurum@rjl.se

Vi kontaktar sedan deltagarna i teamet för att de får tillgång till materialet som ligger i LoK och där finns även länkar till mötena.

Sista anmälningsdag: 30 mars

Vi tror att det är viktigt för dig som chef att fånga upp från deltagarna efteråt och lämpligen sätter ni er tillsammans HS-chef och VC-chef och fångar in vilka behov som dina medarbetare har identifierat som förbättringsområden för er kommun/region-gemensamma verksamhet.