Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokala rutiner

Lokala rutiner för förskrivare av tekniska hjälpmedel i Jönköpings län.

Målgrupp: Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och logopeder.

Genomgång av regelverket som styr förskrivning av tekniska hjälpmedel i Jönköping län. Guidning i WebSesam samt gruppdiskussioner och fallbeskrivningar.

Förkunskapskrav: Genomfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning på webben.

Kursen avslutas med en kort rundvandring på Hjälpmedelscentralen.

Kursledare: Lena Andrén och Carina Svensson


Tillfällen

   
   

Titel: Förskrivarutbildning - Tekniska hjälpmedel. Lokal
Startdatum:
Slutdatum:
2023-06-14 13:00
2023-06-14 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Konferensrum Gläntan, Hjälpmedelscentralen, Hus P5, Ryhov
Ansvarig: Lena Andrén
Lediga platser: 3
Sista anmälningsdag: 2023-05-31
Status: Anmälningstiden har gått ut.