Föräldrautbildning om cerebral pares (CP)

Utbildningen riktar sig till föräldrar och anhöriga som har barn med cerebral pares (CP) och som har kontakt med Barn- och ungdomshabiliteringen. OBS! Utbildningen vänder sig inte till personal.

Tid 
Fredag 5 maj 2023 kl. 09:15-15:45. Registrering och fika kl. 08:45-09:15.

Plats
Qulturum, Hus B4, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping. Se karta.

Innehåll
Information om cerebral pares och insatser av läkare, psykolog, arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut.
Samtal i grupp med andra föräldrar. Detta är en basutbildning som återkommer ungefär vartannat år.

Anmälan
Anmälan senast 2023-04-17. Begränsat antal platser.
Om båda föräldrarna anmäler sig görs en anmälan per person.

Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50, vardagar kl. 08:00-12:00. Vi behöver då veta ditt barns namn och födelseår, ditt namn, telefonnummer och mailadress. Meddela även om du behöver tolk.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Kostnad
Kursen är kostnadsfri. Fika för- och eftermiddag serveras till en kostnad av 50 kr/pers, swish eller kontant.
Ni ordnar lunch på egen hand, olika alternativ finns i närområdet.

OBS! Barnet ska inte vara med.

 

VÄLKOMMEN!

Camilla Johansson och Camilla Källner, kuratorer.
Habiliteringscentrums länsövergripande föräldrautbildningar