Human Dynamics grundutbildning Steg 2

Utbildningen Human Dynamics Steg 2 är en fortsättning på Human Dynamics Steg 1. Det är en processinriktad utbildning som:

  • visar på människors olika sätt att fungera
  • förmedlar att våra olikheter är styrkor
  • utvecklar individer, ledare och arbetsgrupper
  • ger förutsättningar för god samverkan med arbetskamrater, medarbetare och patienter/kunder.

Human Dynamics innebär ett konkret redskap/förhållningssätt för att utveckla kommunikationen och dialogen i arbetsgruppen och i mötet med patient/kund.

I fortsättningskursen Human Dynamics Steg 2 är fokus framför allt på individers olika behov när det gäller arbetsprocesser. 

Utgångspunkten är kunskap om samspelet – och dynamiken – mellan tre principer: Mental (tanke), emotionell (känsla) och fysisk (handling).

Format
Grundutbildningen i Human Dynamics är fyra dagar i två steg, 2 x 2 dagar. Qulturum erbjuder grundutbildningen varje termin, i samarbete med Human Dynamics Sverige. En särskild anmälan görs till Steg 1, som äger rum den 16-17 mars. 

Steg 2 - innehåll
Våra olika arbetsprocesser
Våra olika sätt att hantera stress
Human Dynamics i praktiken

Metod
Utbildningen är en processutbildning, vilket innebär att kunskap och förståelse växer fram i samspel mellan deltagarna. Vi använder teoretiskt kursmaterial, reflektion, gruppsamtal och praktiska övningar. 

Kursavgift
3 200 kr (exkl moms)

 

Längd: 16 h