GPS-larm- Produktutbildning

Kurs för arbetsterapeuter. För att kunna förskriva GPS-larm behöver förskrivande arbetsterapeut ha gått denna utbildning.

Utbildningen vänder sig även till personal som kommer i kontakt med GPS-larm som förskrivits via Hjälpmedelscentralen och som behöver veta mer om dessa, exempelvis arbetsterapeut eller sjuksköterska på minnesmottagningen. Under utbildningen kommer du att få lära dig hur förskrivningsbara gps-larm fungerar och i vilka situationer de kan användas.

Kursledare: Carina Svensson, Stefan Frisk och Jonatan Tedenby