Syskonträffar för barn 4-6 år

Våren 2023 är det syskonträffar för barn 4-6 år, som har syskon med funktionsnedsättning. Barnen träffas i en liten grupp tillsammans med specialpedagoger.
Parallellt erbjuds träff för föräldrarna tillsammans med kurator.

Syfte 

Att få träffa andra syskon i liknande situationer och tillsammans bli stärkta i sin roll som syskon till ett barn med funktionsnedsättning. Ett tema per tillfälle.
 

Datum och innehåll/tema för träffarna

Torsdagen den 1 mars - "Jag och min familj"

Torsdagen den 8 mars - "Habilitering"

Torsdagen den 29 mars - "Rättvist - orättvist"

Torsdagen den 19 april - "Omgivningens reaktioner"

Torsdagen den 26 april - "Känslor"

 

Plats och tid

Habiliteringscentrum, Aktivitetshuset, hus M4 entreplan, Länssjukhuset Ryhov
Klockan 14:00 - 15:30
 

Kostnad (ingen kostnad för kursen)

Fika kostnadsfritt.

 

Kontaktperson

Vid frågor kontakta Åsa Nilsson 010- 242 43 21 eller Christin Bjursell 010-242 43 77.

 

Anmälan

Anmäl dig senast 10 februari 2023. Du kan även anmäla dig via telefon 010-242 43 50 vardagar kl. 08:00-12:00. Vid anmälan uppge personnumret på barnet som följs av habiliteringen samt namn på deltagarna för kursen.

Begränsat antal platser. En anmälan gäller för alla 5 tillfällen.

Träffarna är enbart för syskon och föräldrar. För ert barn med funktionsnedsättning behöver ni därför ordna annan tillsyn.

Om du behöver ta ledigt från ditt arbete kan du ansöka om tillfällig föräldrapenning eller kontaktdag om ditt barn ännu inte fyllt 16 år. Kontakta Försäkringskassan i förväg och ta reda på vad som gäller i ditt fall.

Längd: 2 h