Förskrivarutbildning - Inkontinens

Förskrivarutbildning för distriktsköterskor/sjuksköterskor som ska förskriva inkontinenshjälpmedel.

Urinvägarnas och tarmens anatomi och fysiologi, olika typer av inkontinens, utredning och behandling, katetervård, antibiotika vid urinvägsinfektion, regelverk och statistik, förskrivning i Sesam LMN, information om upphandlade inkontinenshjälpmedel.

Observera att du innan utbildningen ska ha genomfört Socialstyrelsens förskrivarutbildning på webben. Utbildningen är ca en timme lång. Om det inte går att klicka på länken nedan, kopiera och klistra in den i din webbläsare.

https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/108/F%C3%B6rskrivningavf%C3%B6rbrukningsartiklar

Efter utbildningen ska ett kunskapstest besvaras, detta fås via mejl efter avslutad utbildning.

Kursledare: Uroterapeuter, representanter från urologen, hygiensjuksköterska, kommunsjuksköterska samt representanter från hjälpmedelscentralen.