Behörig beställare av specialanpassningar - Förskrivarutbildning

Efter avslutad utbildning får du behörighet att förskriva specialanpassningar.
Riktar sig till förskrivare med behov av att beställa specialanpassningar d.v.s. arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster.

För att  förskriva specialanpassningar i Jönköpings län måste du först genomgå denna utbildning.

Vi tar reda på vad en medicinteknisk produkt är. Vi lär oss vad det är för skillnad på en anpassning och en specialanpassning. Vi går igenom våra rutiner i  Jönköpings län och tittar på exempel på tidigare tillverkade specialanpassningar.

Kursledare: Elisabeth Wigert