Intern utbildning för regionens dietister

Aktuell statistik, nyheter i LMN och från leverantörerna.

Målgrupp: Dietister som arbetar inom regionen.

Intern utbildning, uppföljning av förskrivningsstatistik, nyheter från leverantörerna.

Kursledare: Marie Lantz och Ninni Wärenstam Löfgren