Grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2

En tvådagars grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 2, med start den 4 april 2023 i Jönköping.

Denna utbildning vänder sig till dig som arbetar som baspersonal inom LSS-bostäder, korttidshem, daglig verksamhet, boendestöd eller som personliga assistenter. I din yrkesroll möter du personer med intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Det är en fördel om du genomfört grundutbildning i funktionshinderområdet – steg 1, men det är inte nödvändigt. Har du lång erfarenhet inom yrket och har ändrat ditt arbetssätt till ett mer stödjande och pedagogiskt arbetssätt kan du förmodligen tillgodogöra dig denna utbildning direkt.

Bakgrund

Kommunerna i Jönköpings län har gemensamt bestämt att kontinuerligt genomföra grundutbildningar inom området. Kommunal utveckling arrangerar grundutbildningarna i två steg – den här informationen gäller steg två.

Mål med utbildningen

Utbildningen ger dig teoretiska grunder inom funktionshinderområdet. Kunskapen bidrar till att du blir mer rustad, trygg och får en ökad förståelse till de arbetsuppgifter du dagligen utför. Målet är också att du utvecklas i ditt pedagogiska förhållningssätt och reflekterar över din roll och ditt uppdrag.

Kunskapen om teoretiska grunder ökar också din förståelse för hur det är att leva med olika funktionsnedsättningar.

Upplägg och innehåll

Utbildningen består av två dagar och du som deltagare förväntas delta båda dagar. Du får också göra en mindre hemuppgift mellan utbildningsdagarna. 

Vi repeterar olika typer av funktionsnedsättningar och konsekvenserna för den enskilda personen samt vilka krav det ställer på personal som möter personen och ska ge individanpassat stöd och hjälp. Vi tar även upp olika praktiska metoder för att anpassa och ge förutsättningar för att minska funktionsnedsättningens konsekvenser.

Exempel på innehåll i utbildningen är diagnoser, tydliggörande pedagogik, alternativ kompletterande kommunikation (AKK), lågaffektivt förhållningssätt, kartläggning, anpassning och teamarbete.

Medverkande

Under kursen medverkar Stefan Boström, Jonas Säleby och Ingalill Hafström.

Stefan Boström arbetar som psykolog och handleder och utbildar bland annat personal i lågaffektivt förhållningssätt. Jonas Säleby är metodhandledare och Ingalill Hafström är forsknings- och utvecklingsledare, båda med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet.

Tid och plats

Tisdagen den 4 april 2023

Torsdagen den 20 april 2023


Båda dagarna är obligatoriska.

Båda tillfällena äger rum klockan 09.00–16.30 på Hotel Savoy, Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

Avgift

Avgiften är 2 500 kronor (exkl. moms) och inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch båda dagarna. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 3 mars 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post direkt vid anmälan och ett välkomstmail cirka en vecka innan kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information                

Frågor om innehåll och upplägg kontakta Ingalill Hafström, tel 072-525 84 01, inga-lill.hafstrom@rjl.se

Frågor om anmälan och bokning kontakta Fredrik Bernhardtz Sinkkonen, tel 072-519 45 02, fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se