Autismspektrumtillstånd – AST

Välkommen till en halvdagskurs i autismspektrumtillstånd den 24 april 2023 på Kommunal utveckling i Jönköping.

För att kunna ge ett bra stöd till personer med autismspektrumtillstånd (AST) behöver du teoretiskt förstå hur de tänker och uppfattar sin omgivning. Det är också viktigt att teoretiskt förstå deras stora utmaningar i att få en fungerande vardag.

Teoretisk förståelse innebär att du rustas för att bättre kunna möta alla personer på ett respektfullt vis.

Mål med utbildningen

Kursen ska bidra till att du blir mer trygg i din yrkesroll genom att du får en teoretisk grund att utgå ifrån och en ökad förståelse för målgruppen.

Kursledare

Kursen leds av Jonas Säleby som är metodhandledare med många års erfarenhet inom verksamhetsfältet och har specialintresse och kunskap om AST.

Tid och plats

Måndagen den 24 april 2023 klockan 08.30–11.30 på Kommunal utveckling, Vallgatan 8, Jönköping, Lokal Werkligheten.

Målgrupp

Kursen vänder sig till såväl baspersonal inom funktionshinderverksamheterna som annan personal som möter personer med autism och AST.

Avgift

Avgiften är 300 kronor (exkl. moms) och inkluderar förmiddagsfika. Avgiften debiteras respektive kommun/förvaltning/enhet efter att anmälningstiden gått ut.

Anmälan

Du anmäler dig senast fredagen den 14 april 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får en bekräftelse via e-post cirka en vecka före kursstart. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Information

Frågor om innehåll och upplägg kontakta Ingalill Hafström, tel 072-5258401,
inga-lill.hafstrom@rjl.se

Frågor om anmälan och bokning kontakta Fredrik Bernhardtz Sinkkonen, tel 072-519 45 02, fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se