PTP-programmet VT 23

PTP-programmet planeras med professionsperspektivet som grund. Det finns en strävan i att ta hänsyn till både barn- och vuxenperspektiv i programmets teman. En ambition är också att olika verksamheter där psykologer har en roll synliggörs. PTP-programmet är skapat som en lärande, social och professionsbunden mötesarena för dig under din PTP-tid. 

Samtliga träffar inleds med gemensam lunch angiven tid och föreläsningarna avslutas 16.00 vid varje tillfälle om inget annat anges.

Anmälan sker alltid via Lärande- och kompetensportalen till varje separat tillfälle.