Teamtandvård

Mål/syfte

Kursen syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att skapa effektiva tandvårdsteam, samt inspirera till att arbeta mer delegerat och låta teamtandvården bli en ”win-win” som gynnar hela kliniken och alla patienter.

Kursens innehåll

  • Kommunikation i effektivt teamarbete

  • Vad innebär ”teaming”?

  • Olika personligheter och teamarbete

  • Hur bygger man ett framgångsrikt och effektivt teamarbete?

  • Vad har man för lagar att förhålla sig till?

  • Praktiskt tips

  • Inspiration att våga delegera!

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandvårdspersonal

Omfattning

1 dag med salsundervisning

Kostnad

3650inkl moms för interna deltagare
6500inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st, varav 12st till Region Jönköpings län, 10st till Region Östergötland och 8st till Region Kalmar

Kursgivare

Britt-Marie Jarkiewicz, tandsköterska, Maria Chevalier, tandläkare och Karin Lindkvist, psykolog. 

Kontaktperson

Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
utbildning.folktandvarden@rjl.se