Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2

Stöd för verksamhetsutveckling, grupp 2 

 - bli bäst på att förbättra

Region Jönköpings län har en lång tradition av lärande och ständiga förbättringar och har kvalitet som strategi. Målet med kvalitet som strategi är att leverera tjänster som motsvarar kundernas behov och förväntningar och att skapa en arbetsplats där människor trivs och är stolta över sitt arbete.

För att nå framgång i arbetet med lärande och ständiga förbättringar är det viktigt att det finns nyckelpersoner i verksamheten som har kunskap om verktyg och arbetssätt. Är du en av dem som arbetar med förbättringar och som vill lära dig mer om hur du bäst kan stödja den verksamhet du arbetar i?

Målgrupp

Denna utbildning riktar sig till dig som har en roll i att stödja verksamheter i utveckling och förbättringsarbete.

Du är till exempel verksamhetsutvecklare, processledare, utvecklingsledare, HR-partner, controller eller på annat sätt stödja verksamhetsutveckling. Utbildningen riktar sig inte till dig som är deltar eller har deltagit i chefsspåren.

Max antal 30 deltagare. Vid omgång 1 hade vi stor efterfrågan och det gjordes ett urval. De som ej kom med är garanterade en plats i omgång 2. Vi strävar efter en blandad grupp och urval kan komma att göras vid fler sökande än platser. Ytterligare en utbildningsomgång 2023 planeras.

Syfte

Utbildningen syftar till att du ska få kunskap och färdigheter och bli rustad i att stödja verksamheter i att bli bäst på att förbättra.

Utbildningen innehåller

 • Vad kvalitet för strategi innebär
 • Samskapande med kunder och intressenter
 • Process och system
 • Coaching och ledarskap
 • Förbättringskunskap
 • Mätning och analys
 • Kommunikation
 • Hållbarhet
 • Tid för eget arbete och planering
 • Mellan tillfällena tränar du på och beskriver hur du arbetar med det du tar med dig från utbildningen.

Utbildningstillfällen

5 heldagar med blandade lärformer.

Detaljerad kursplan kommer i november.

 • 24 april 2023 9:00-16:00
 • 30 maj 2023 9:00-16:00
 • 28 sep 2023 2023 9:00-16:00
 • 7 nov 2023 9:00-16:00
 • 7 dec 2023 9:00-16:00.
 • 31 jan 2024 9:00-12:00 halvdag + lunch. Avslutning tillsammans med chefer.

De fysiska tillfällena är på Qulturum eller Ryhovs herrgård.

Kostnad

Kostnad för fika och lunch interndebiteras.

Utbildningsansvariga och kontakt vid frågor:

Susanne Lundblad, susanne.lundblad@rjl.se

Berit Axelsson, berit.axelsson@rjl.se

Utvecklingsledare, Qulturum.

Anmälan

Du som har anmält dig till utbildningens första omgång men inte fick plats har en automatisk plats till den här omgången. Du behöver inte anmäla dig igen. Anmälan kräver godkännande från din chef.

Frågor om anmälan i Lok:

Malin Nyström, malin.nystrom@rjl.se

 

Här kan du läsa om Region Jönköping ledningsstrategier och arbetet med Kvalitet som strategi:

Ledningsstrategierna: Ledningsstrategier för framgång-Regionens intranät (rjl.se)

Kvalitet som strategi: Leda med kvalitet som strategi-Regionens intranät (rjl.se)