Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister

Datum

8 november

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st.

Mål/syfte

Ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. Debiterar vi RÄTT så debiterar vi LIKA! Rätt debitering leder till jämlik debitering. Under workshopen får deltagarna kunskap om vår tandvårdstaxa och att använda taxan på rätt sätt. Rätt kunskap blir ett stöd för medarbetaren och kommer påverka vår arbetsmiljö positivt.

Kursens innehåll

  • Information om tandvårdstaxan och debitering. Hur våra åtgärdskoder kan användas och kombineras. Kliniskt applicerbara tips för att förtydliga TLV´s föreskrifter i praktiken.
  • Hur vi debiterar visar till viss del hur vi arbetar med vårdkvalité och sjukdomsförebyggande arbete
  • Flertalet aktiva övningar under dagen såsom att diskutera debitering kopplade till patientfall i smågrupper

Obs. Kursen innehåller inte hur respektive verksamhet (Folktandvården Östergötland och Folktandvården Jönköping) arbetar med sina vårdriktlinjer och hur man strategiskt riskbedömer, behandlar och kallar sina patienter. Denna workshop handlar om att lära sig använda taxan på rätt sätt och vad som ingår i de olika åtgärdskoderna enligt TLV.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandhygienister

Omfattning

1 dag 

Kursavgift

3500kr inkl moms för interna deltagare
5000kr exkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursgivare

Anna Lennartsson, tandläkare och verksamhetsutvecklare, Folktandvården Region Jönköpings län
Mats Svensson, klinikchef/tandläkare, Folktandvården Region Östergötland

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se


Tillfällen

   
   

Titel: Workshop "använd taxan rätt", tandhygienister
Startdatum:
Slutdatum:
2023-11-08 09:00
2023-11-08 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Hasse på Sjökanten, Rekrytvägen 5, 553 05, Jönköping
Ansvarig: Angelica Furevi
Lediga platser: 19
Sista anmälningsdag: 2023-10-18