Workshop "använd taxan rätt", tandläkare

Datum och tid

Kursen är uppdelad på två digitala halvdagar:
22 maj kl. 08.00-11.30
5 september kl. 08.00-11.30

Obligatorisk närvaro gäller vid båda träffarna.

Syfte

Att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna och våga debitera rätt. Debiterar vi RÄTT så debiterar vi LIKA! Rätt debitering leder till jämlik debitering. Under workshopen får deltagarna kunskap om vår tandvårdstaxa och att använda taxan på rätt sätt. Rätt kunskap blir ett stöd för medarbetaren och kommer påverka vår arbetsmiljö positivt.

Kursens innehåll

  • Information om tandvårdstaxan och debitering. Hur våra åtgärdskoder kan användas och kombineras. Kliniskt applicerbara tips för att förtydliga TLV´s föreskrifter i praktiken.

  • Hur vi debiterar visar till viss del hur vi arbetar med vårdkvalité och sjukdomsförebyggande arbete

  • Flertalet aktiva övningar under dagen såsom att diskutera debitering kopplade till patientfall i smågrupper

  • Områden tandläkare: samtliga områden

Obs. Kursen innehåller inte hur respektive verksamhet (Folktandvården Östergötland och Folktandvården Jönköping) arbetar med sina vårdriktlinjer och hur man strategiskt riskbedömer, behandlar och kallar sina patienter. Denna workshop handlar om att lära sig använda taxan på rätt sätt och vad som ingår i de olika åtgärdskoderna enligt TLV.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandläkare

Omfattning

2 halvdagar med digital workshop

Kursavgift

3650kr inkl moms för interna deltagare
6500kr inkl moms för externa deltagare

I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och eventuellt boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Antal deltagare

Max antal deltagare är 30st, varav 12st till Region Jönköpings län, 10st till Region Östergötland och 8st till Region Kalmar

Kursgivare

Rebecka Rosén, tandläkare, Folktandvården Region Jönköpings län
Mats Svensson, klikikchef/tandläkare, Folktandvården Region Östergötland

Kontaktperson

Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
utbildning.folktandvarden@rjl.se

 
Tillfällen

   
   

Titel: Workshop "använd taxan rätt", tandläkare
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-05 08:00
2024-09-05 11:30
Ort: Jönköping
Plats: Digitalt via ZOOM
Ansvarig: Fanny Assarsson
Lediga platser: 14
Sista anmälningsdag: 2024-05-01
Status: Anmälningstiden har gått ut.