Kommunikation i tandvården

Datum och tid

3/3 kl. 8-10
10/3 kl. 8-10
31/3 kl. 8-10
28/4 kl. 8-10

Antal deltagare

Max antal deltagare är 12st varav 6st är för Region Jönköpings län och 6st är för Region Östergötland.

Mål/syfte

Målsättningen med kursen är att deltagarna ska få med sig konkret informationsteknik och samtalsverktyg att direkt omsätta i patientverksamheten.

Kursens innehåll

Var står vi idag - vi diskuterar följande tre frågor:

 • Vilka utmaningar möter ni på er klinik?
 • Vilka styrkor har ni - när fungerar allt?
 • Vilka strategier har ni i besvärliga situationer?

Metodik: Inte VAD vi säger utan HUR

 • Informationsteknik vid patientrådgivning
 • Att motivera till förändring för en bättre munhälsa
 • Att göra patienten delaktig i beslut om terapi, behandling och uppföljning
 • Hur når vi fram sista biten till patienterna?
 • När patienten blir din viktigaste medarbetare
 • Att arbeta hälsofrämjande - vad innebär det?

Hur bemöter vi kliniska dilemman - patientfall och erfarenheter

 • Curling – som förälder och behandlare - var går gränsen för vårt ansvar?
 • Den rädda patienten som behöver trygghet samtidigt som vi har ont om tid - hur får vi ihop det?
 • Att informera så att det går fram även i stressade situationer - med rätt teknik
 • Att hantera klagomål
 • Att ta vara på den besvärliga patienten 
 • Att arbeta långsiktigt för en hållbar patientrelation och ett hälsofrämjande arbetsliv.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till tandvårdspersonal

Omfattning

4 digitala tillfällen på 2 timmar (8 timmar totalt) och 12 timmars enskilt arbete.

Kostnad

5250kr inkl moms för interna deltagare
7500kr exkl moms för externa deltagare

Kursgivare

Karin Sjögren, Odont dr, leg tandläkare, affärskommunikatör, tränare i motiverande samtal (MI) samt konsult i social arbetsmiljö

Kontaktperson

Angelica Furevi
Utbildningssamordnare, Folktandvården Region Jönköpings län
angelica.furevi@rjl.se
072-204 16 93