Motiverande samtal (MI) – tredagars grund

Välkommen till en tredagarskurs i Motiverande samtal med start måndagen den 8 maj 2023 på Elite Stora hotellet i Jönköping.

Om kursen

Kursens arbetssätt och pedagogik

Kursen baseras på teoretiska orienteringar om grundläggande begrepp och teorier inom motiverande samtal men framförallt av demonstrationer i hur förhållningssättet i MI samt de grundläggande kommunikationsfärdigheterna och samtalsstrategierna ”ser ut och låter”.

Du som kursdeltagare får utifrån olika fall tillämpa förhållningssättet samt använda färdigheterna och strategierna i övningar utifrån situationer på den egna arbetsplatsen där det är aktuellt att motivera klienter till positiva förändringar. Detta för att du stegvis ska börja bemästra motiverande samtal och hitta sätt att använda metoden i vardagliga möten med klienter.

Till kursdag 3 tränar du på att använda det som demonstrerats och övats under kursdag 1 och kursdag 2 på hemmaplan tillsammans med klienter. Du ska även läsa angivna delar av läroboken utifrån instuderingsfrågor.

Kursens mål

Du som kursdeltagare ska efter kursen:

  • Självständigt kunna använda motiverande samtal (MI) i möten med klienter
  • Kunna växla utifrån den aktuella situationen mellan motiverande samtal och andra kommunikationsstilar.

Kursens examination består av två moment:

1. Närvaro under kursdagarna

2. Muntlig redovisning av de utförda inslagen med att träna på klienter.

Kursdagarnas innehåll
Kursdagarna utgår från processerna i motiverande samtal – det vill säga att engagera, fokusera, framkalla och planera. Det motsvarar förloppet i motiverande samtal.

Kursdag 1: Att engagera
Innehåller och behandlar momenten: den lyssnande stilen, grundläggande kommunikationsfärdigheter/BÖRS, förändringsstadier och motiverande samtal i förhållande till andra kommunikationsstilar.

Kursdag 2: Att fokusera och framkalla förändringsprat
Innehåller momenten: meny-agenda, att komma förbi ambivalens, 4-fälts utforskning och enkel beslutsbalans, skalfrågor för att framkalla förändringsprat och sätt att förstå, förebygga och hantera situationer när klienter inte är beredda till förändring.

Kursdag 3: Att planera
Innehåller momenten: förändringsprat som kompass, stöd av självtilliten, motiverande samtal vid kognitiva svårigheter samt att ge plats för åtagandeprat och göra en förändringsplan.

Efter kursen har du som kursdeltagare tillgång till e-handledning med kursledaren Peter under tre månader framåt för att underlätta att komma igång som praktiker av motiverande samtal samt kvalitetssäkra sin användning av metoden.

Kurslitteratur är läroboken MI-motiverande samtal. Praktisk handbok för socialt arbete av Barbro Holm Ivarsson, Liria Ortiz & Peter Wirbing, Gothia förlag (2016). (Ingår i kurspriset).

Målgrupp

Kursen riktar sig till personal som vill utveckla sina möjligheter att motivera klienter och patienter med en problematisk livssituation eller problematiska beteenden för att göra positiva förändringar.

Kursledare

Peter Wirbing är beteendevetare med psykoterapiutbildning (KBT) och lärare i motiverande samtal (MINT). Peter är även medförfattare till kursboken Motiverande samtal i socialt arbete.

Tid och plats

Måndagen den 8 maj 2023 klockan 9.00–16.00

Måndag den 22 maj 2023 klockan 9.00–16.00

Fredagen den 2 juni i 2023 klockan 9.00–16.00

 

Kursen hålls på Elite Stora hotellet i Jönköping. Frukostfika serveras från klockan 8.30.

Kursavgift

Kursen kostar totalt 3700 kronor exklusive moms per kursdeltagare. Fika och lunch ingår i kursavgiften. Kommunal utveckling fakturerar din arbetsgivare (kommun/förvaltning/enhet) efter avslutad kurs.

Anmälan

Du anmäler dig senast måndagen den 3 april 2023. Anmälan är bindande efter att sista anmälnings­datum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Vid anmälan får du en bekräftelse via e-post att du är registrerad på kursen.

Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

Har du frågor?

Kontakta Fredrik Bernhardtz Sinkkonen på e-post fredrik.bernhardtzsinkkonen@rjl.se eller telefon 072 519 45 02.