Coach More to Life – samtalscafé

Konceptet har sin utgångspunkt i empowerment, där individen själv får verktyg att förbättra sin livssituation. More to life-samtalscafé (MTL-samtalscafé) utgår från ett förebyggande och hälsofrämjande perspektiv för ökat psykiskt välbefinnande och innefattar hälsans fyra dimensioner: fysisk, psykisk, social och existentiell hälsa. 

Livet består av vardagliga livshändelser som människor måste förhålla sig till. Dessa olika livshändelser eller avsaknaden av dem kan påverka hälsan både positivt och negativt och många i vårt samhälle söker hjälp för minskat psykiskt välbefinnande. Konceptet är framtaget för unga vuxna 20-29 år, men passar även för vuxna.

Upplägg

Utbildningen omfattar 2 heldagar, 8 och  9 maj (08.45-16:00), samt en halvdags handledningstillfälle 2 oktober 08:45-14:00. 
Som del i utbildningen ska ett MTL-samtalscafé genomföras tillsammans med deltagare från din eller samverkansparts verksamhet. Till utbildningen ska du ha funderat på när, var och hur du kan starta en grupp på 5-8 deltagare innan handledningstillfället den 2 oktober. För hälsocoacher inom Hälsocenter i Jönköpings län kan "att hålla MTL-grupp" till viss del anpassas efter lokala förutsättningar. 

Utbildningen är kostnadsfri, inkl. lunch och fika. 

Utbildare

Ida-Klara Johansson och Håkan Karlsson, Folkhälsa, Folkhälsa-sjukvård, Region Jönköpings län.

Innehåll

Upplägget är temaintroduktion och dialog om tankeverktyg för livsstilsförändring och förbättringskunskap.  Konceptet utgår ifrån hälsans fyra dimensioner: psykisk, fysisk, social och existentiell hälsa.

 • Introduktion & presentation av More to life-Samtalscafé
 • Genomgång av träffarna, teori och praktik.
  • Förändringskunskap & förbättringskunskap
  • Medvetandegöra tankar
  • Självkänsla, självförtroende, självbild
  • Levnadsvanor & aktivitetsbalans
  • Relationer & kommunikation
  • Existentiell hälsa & ”Vad är viktigt för mig”
  • Coachens roll
 • Behov för din målgrupp

Manualerna kommer du få i samband med utbildningen.

Frågor och mer information

Ida-Klara Johansson, ida-klara.johansson@rjl.se
Håkan Karlsson, hakan.karlsson@rjl.se

Folkhälsa- sjukvård Region Jönköpings län