ASI - Addiction Severity Index

Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022 Välkommen till en fyra dagars utbildning i ASI (Addiction Severity Index) med start tisdag 29 november 2022

ASI (Addiction Severity Index) är en strukturerad intervjumetod för att kartlägga och bedöma alkohol- och narkotikarelaterade problem i samarbete med klienten. Det ger intervjuaren möjlighet att på ett strukturerat sätt bedöma klientens hjälpbehov inom olika livsområden. På ASI-utbildningen får deltagarna lära sig använda intervjun i sitt arbete och ges möjlighet att öva intervjuteknik.

Utbildningen bygger på Socialstyrelsens version ASI Grund 2007 (reviderad senast 2022)
Gå gärna in på Socialstyrelsens hemsida och läs mer om metoden. Där kan du även hitta ASI-manualen om du vill läsa innan utbildningen. Addiction Severity Index (ASI) - Socialstyrelsen

Tid

  • Tisdag 29 november 2022, klockan 08.30 –16.30
  • Onsdag 30 november 2022, klockan 08.30 –16.30
  • Onsdag 25 januari 2023, klockan 08.30 –16.30
  • Onsdag 31 maj 2023, klockan 08.30 –16.30

Plats:

Kommunal utveckling, Vallgatan 8 i Jönköping.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom missbruks- och beroendevård. Du ska ha möjlighet att genomföra träningsintervjuer på din arbetsplats under utbildningen.

Medverkande

Ansvarig för dagarna är Anna Gustafsson, godkänd ASI-utbildare via Socialstyrelsen. Representant från Kommunal utveckling, FoU-ledare område missbruk, kommer att finnas med.

Innehåll

  • Standardiserad bedömningsmetod
  • De olika momenten i ASI – genomgång och övningar
  • Klientnyttan
  • ASI-metoden i de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård
  • Bedömning och vårdplanering

Förberedelser

Mellan utbildningsdag 2 och 3 ska du som kursdeltagare göra en egen ASI-grundintervju med återkoppling samt skicka dessa till utbildaren för bedömning. Mer information om detta får du vid utbildningens start men det är bra att förbereda genom att boka in ett intervjutillfälle med en klient i god tid innan utbildningen.
Efter avslutad utbildning och godkänd ASI-intervju erhålls ett kursintyg.

Avgift

4200 kr (exkl. moms). Avgiften inkluderar förmiddags- och eftermiddagsfika och lunch alla tillfällena, samt utbildningsmaterial.

Anmälan

Du anmäler dig senast tisdag 15 november 2022. Anmälan är bindande efter att sista anmälningsdatum gått ut. Hela kursen debiteras vid en eventuell avbokning, men du får gärna skicka ersättare vid förhinder. Du får bekräftelsemail vid anmälan samt ytterligare information via e-post ca 1 vecka före utbildningens start. Observera att anmälan ska vara personlig. Vi kan inte ta emot reserveringar av platser. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få anmälda.

För mer information om praktiska delar gällande kursen, kontakta:
Liselotte Karlsson, FoU-ledare missbruk Kommunal utveckling
E-post liselotte.karlsson@rjl.se
Tfn 0722-30 33 05

För mer information om ASI-metoden och kursinnehåll, kontakta:

Anna Gustafsson, Socialsekreterare och ASI-utbildare
E-post anna.gustafsson1@vetlanda.se  
Tfn 0383-972 58