JUST Bettfysiologi

Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

Kursdatum: Inget planerat kursdatum för tillfället. Kursen kommer preliminärt att gå våren 2025. För med information och preliminär tidsplan hänvisas du hit: https://rjl.se/odontologiska-institutionen/utbildning/kurser/just-kurser/

Plats: Jönköping 

Kursavgift: information kommer när kursdatum är planerat.

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge ökade kunskaper i olika smärttillstånd och funktionsstörningar i käksystemet, deras manifestation, interaktion med medicinska och övriga odontologiska tillstånd, diagnostik och behandling med fokus speciellt på multidisciplinära åtgärder.

Kunskapsprov genomförs genom utvärdering av aktivt deltagande vid föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursinnehåll

Käksystemets anatomi och fysiologi Symtompanorama. Etiologi och bakgrundsfaktorer. Reumatiska tillstånd. Utredning. Diagnostik. Behandlingsprinciper och multidisciplinära insatser. Patientfall.

Omfattning

2 kursdagar med föreläsningar och grupparbeten samt litteraturstudier

Kontaktperson

Utbildningssamordnare

E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se