JUST Bettfysiologi

Kursen riktar sig till tandläkare och lämpar sig särskilt till tandläkare under specialiseringstjänstgöring inom alla specialiteter.

Kursinformation

Kursdatum: 22-23 maj 2023

Plats: Rosensalen, entréplan, Odontologiska Institutionen, Hermansvägen 5, 554 53 Jönköping  

Kursavgift: 6 000 kronor, exkl. moms. I kursavgiften ingår lunch, fika och kursmaterial. Kurslitteratur, resa och boende ombesörjs och bekostas av deltagarna själva.

Kursbeskrivning

Kursen avser att ge ökade kunskaper i olika smärttillstånd och funktionsstörningar i käksystemet, deras manifestation, interaktion med medicinska och övriga odontologiska tillstånd, diagnostik och behandling med fokus speciellt på multidisciplinära åtgärder. 
Kunskapsprov genomförs genom utvärdering av aktivt deltagande vid föreläsningar och gruppdiskussioner

Kursinnehåll

Käksystemets anatomi och fysiologi Symtompanorama. Etiologi och bakgrundsfaktorer. Reumatiska tillstånd. Utredning. Diagnostik. Behandlingsprinciper och multidisciplinära insatser. Patientfall.

Omfattning

2 kursdagar med föreläsningar och grupparbeten samt litteraturstudier

Anmälan

Interna medarbetare har förtur. ST- tandläkare pritoriteras framför allmäntandläkare/meriteringstandläkare.

Sista anmälningsdag har passerat. Det går bra att anmäla sig nedan i mån av plats och till väntelistan om kursen är fullsatt. Om det blir en ledig plats får du besked via mejl.

Återbud

Meddela eventuella återbud snarast. Vid återbud senare än tre veckor innan kursstart eller vid uteblivande debiteras hela kursavgiften (om inte läkarintyg finns).

Kontaktperson

Utbildningssamordnare
Angelica Furevi
Tfn: 072-204 16 93
E-post: utbildning.folktandvarden@rjl.se