introduktionsutbildning

 I denna utbildning kommer du som medarbetare i Region Jönköping att få lära dig mer om organisationen.