AT-Att leda sig själv och andra

För AT-läkare.

Kursen ger en strukturerad inblick, men också övning, i både det individuella ledarskapet men också hur du effektivt kan leda andra.

Kursledare: AT-organisationen