AT-Försäkringsmedicin

Försäkringsmedicin för AT-läkare

Utbildningsdagen syftar till att ge grundläggande kunskap om hälso- och sjukvårdens försäkringsmedicinska uppdrag, sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen samt övriga aktörernas uppdrag, roller och ansvar. Vi går också igenom utfärdande av läkarintyg för sjukskrivning och Försäkringskassans uppdrag samt bedömningen av rätt till sjukpenning. Utbildning genomförs av Region Jönköpings län tillsammans med Försäkringskassan och är en obligatorisk utbildning för AT-läkare.

Kursledare: Astrid Nordvall Persson


Tillfällen

   
   

Titel: AT-Försäkringsmedicin
Startdatum:
Slutdatum:
2024-09-04 08:30
2024-09-04 16:00
Ort: Jönköping
Plats: Rocksjön, målpunkt L pl 3, Länssjukhuset Ryhov
Ansvarig: Marina Möller
Lediga platser: 4
Sista anmälningsdag: 2024-08-14